جایزه‌ی ملی نقد معماری ایران

برندگان دومین دوره‌ی جایزه‌ی ملی نقد معماری ایران

رتبه نخست

مهشید معتمد

برای نقدنامه

ستاره های سربی، فانوسک های خاموش یا چگونه استارکیتکتها معماری را متوقف کرده اند؟

مشاهده نقدنامه

رتبه دوم مشترک

افشان پزشکیان و سپیده راه پیما و سایه مرآت

برای نقدنامه

مورت، معماری و زمان:نقد یک خانه

مشاهده نقدنامه

رتبه دوم مشترک

نگین بنی عامریان

برای نقدنامه

قلبی در سرانگشتان شهر، نقدی بر مجتمع سیتی سنتر اصفهان

مشاهده نقدنامه

رتبه سوم

پوریا محمودی اصل همدانی

برای نقد نامه

مدخلی نقدی بر امکان در معماری معاصر ایران

مشاهده نقدنامه

تقدیرشدگان دومین دوره‌ی جایزه‌ی ملی نقد معماری ایران

نیلوفر نیکسار

برای نقدنامه‌

نامه زنان خانه دار

مشاهده نقدنامه

مهشید معتمد

برای نقدنامه

سالخورده با گیسوان طلایی

مشاهده نقدنامه

علیرضا تغابنی و فربد فرآورده

برای نقدنامه

نمازخانه شهدای فکه