سلسله نشستهای تخصصی نقد و تحلیل آثار و اندیشه های معماران معاصر ایرانی با ابتکار هنرمعماری و در همکاری مشترک با دانشگاه های کشور(از جمله انجمن علمی معماری دانشگاه شریعتی تهران) برگزار می‌گردد. هدف از برگزاری این رویداد ترویج فرهنگ نقد عنوان شده است. ارتقای سواد رسانه ای و تحلیلی در بین مخاطبین از دیگر اهداف این رویداد است. حضور عموم علاقه مندان در این برنامه ها آزاد است.