معمار سال ایران

شورش عابد

معمار سال ایران(1397) | مفتخر به دریافت نشان ویژه‌ی رویداد و چاپ عکس بر روی جلد فصلنامه‌ی هنرمعماری


به پاس وفاداری به زادبوم خویشتن، ارتقای فرهنگ معماری از طریق ساخت معماری، کوشش در جهت اتصال معماری و فرهنگ بومی به ارزش‌های جهانی، دوری از حاشیه‌ها و جبهه‌بندی‌های بی‌حاصل و رقابت‌افزا در بین معماران

او نشان خود را در جشن اختتامیه سومین دوسالانه‌ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران (1397-1395) که در مؤرخ 1397/06/06 در مرکز همایش‌های دانشگاه تهران برگزار گردید دریافت نمود. این نشان توسط پروفسور محمود گلابچی به نمایندگی از مرسسه‌ی هنرمعماری به او اعطا گردید.

برندگان دوره‌های پیشین نشان معمار سال ایران

معمار سال ایران: سانازافتخارزاده و تمامی دیگر زنان معمار منتقدی که هنوز طلوع نکرده‌اند
معمار سال ایران: سانازافتخارزاده و تمامی دیگر زنان معمار منتقدی که هنوز طلوع نکرده‌اندمعمار سال ایران(1396)| مفتخر به دریافت نشان ویژه‌ی رویداد و چاپ عکس بر روی جلد فصلنامه‌ی هنرمعماری
به پاس تلاش در جهت ترویج جریان نقد معماری در ایران و ارتقای اخلاق حرفه‌ای
اطلاعات بیشتر در فصلنامه‌ی هنرمعماری، شماره‌ی 46(پاییز 1396)
گروه معماری دوران تحول
گروه معماری دوران تحولمعمار سال ایران(1395) | مفتخر به دریافت نشان ویژه‌ی رویداد و چاپ عکس بر روی جلد فصلنامه‌ی هنرمعماری
آقایان بیژن شافعی، ویکتور دانیل و سهراب سروشیانی
به پاس سال‌ها ریشه‌سازی هویتی و فرهنگی برای یک ملت
اطلاعات بیشتر در وبسایت گروه معماری دوران تحول به آدرس http://architecture-oct.com/
و فصلنامه‌ی هنرمعماری، شماره‌ی 42(پاییز 1395)
پویا خزائلی پارسا
پویا خزائلی پارسامعمار سال ایران(1394) | مفتخر به دریافت نشان ویژه‌ی رویداد و چاپ عکس بر روی جلد فصلنامه‌ی هنرمعماری
به پاس ابداع در روش‌های اجرا و خدمات بشردوستانه از طریق معماری
اطلاعات بیشتر در فصلنامه‌ی هنرمعماری، شماره‌ی 38(پاییز 1394)