بیانیّـه­‌ی هیئت داوران

اوّلین مسابقه­ی طـرّاحی داخلی هُنـر معماری (اسفند 88)

بر اساس فراخوان عمومی مجلّه­‌ی هنر معماری، اوّلین مسابقه­‌ی طرّاحیِ داخلی که طرحهای شرکت‌کننده در آن طبق برنامه تا تاریخ 8/11/88 ، با یک هفته تمدید، به دفتر مجلّه تحویل گردیده بود، توسّط هیئت داوران مرکّب از 4 نفر از 5 نفر عضو اصلی داوری مندرج در فراخوان (کامبیز ناظرعمو، حمیـد گـازُر، رضـا دانشمیر، علی خادم‌زاده) و حمیـد دارستانی نماینده­‌ی حامی مسابقه، در تاریخ 3/12/88 در محلّ خانه­‌ی هنرمندان مورد قضاوت قرار گرفت. قبل از جلسه­‌ی نهایی داوری، هیئت داوران طیّ جلسه­‌ی دیگری به تبیین و تدقیق اهداف مسابقه پرداخته و ضمن تدوین آئین­نامه­‌ی کار و نحوه­‌ی بررسی و قضاوت، داوری را به دو بخشِ مشخّصِ زیر تفکیک نمود.

aks-106

تصویر اول:قرائت بیانیه‌ی هیئت داوران توسط کامبیز ناظرعمو

 

 1. طرّاحی داخلی (اعمّ از فضاهای مسکونی، اداری و عمومی)
 2. طرّاحی صندلی

اهداف برگزاری مسابقه (در هر دو بخش):

 1. ترویج و اشاعه­‌ی اُلگوهای مطلوب و مناسب در طرّاحی داخلی
 2. ارتقاء کیفیّت فضاهای داخلی
 3. تأکید بر ضرورت استفاده از متخصّصان در امر طرّاحی داخلی
 4. حسّاس نمودن دست‌اندرکاران اعم از کارفرمایان، متخصّصان و دانشجویانِ این رشته­‌ی دانشگاهی و در کلّ ایجاد حسّاسیت به موضوع طرّاحی داخلی در افکار عمومی
 5. ایجاد فضای تعامل و رقابت سالم بین طرّاحان و معماران داخلی
 6. ایجاد امکان معرّفی فعّالیتها به­خصوص برای استعدادهای جوان
 7. آشنایی نسل جدید طرّاحان با تجارب نسل‌های قبلی

داوری طرحهای بخش طرّاحی داخلی

در شروع داوری از کلّ طرحهای تحویل­‌شده که تعداد آنها جمعاً 196 طرح بود، 13 طرح در دو بخش طرّاحی داخلی و طرّاحی صندلی بر اساس معیارهای اعلام­‌شده­‌ی قبلی، به این دلیل که اجرا شده نبودند، از مسابقه حذف شدند و بقیّـه­‌ی طرحها در دو بخش طرّاحی داخلی (148طرح) و طرّاحی صندلی (35 طرح) طبقه‌بندی گردیدند.

در ابتدا، هر یک از داوران طبق برنامه­ی پیش‌بینی­شده برای نحوه­‌ی قضاوت، طرحهای شرکت‌کننده را مورد ملاحظه و بررسی قرار داد و سپس با بحث و بررسی در مورد نظرات و برداشتهای ارائه‌شده توسّط آنان، فهرستی از معیارها و مبانیِ قضاوت که می‌بایست مورد توجّه داوران قرار می‌گرفت به شرح زیر تهیّـه کرد:

 1. توجّـه کامل به برنامه­‌ی مورد نظر طرح
 2. خلاقیّت و نوآوری در ایده­ی کـلّـی
 3. سازماندهی فضاییِ طرح
 4. عملکرد و توزیع مناسب عناصر
 5. توجّه به شرایط فیزیکی و ظرفیّـت‌های طرّاحی
 6. حدّاکثر بهره‌وری از فضا
 7. توجّه به مسائل اقتصادی طرح
 8. نحوه­ی کاربرد مصالح و توجّـه به علم و فنّاوری
 9. توجّـه به جزئیّات اجرایی طرح
 10. توجّـه به مناظر از لحاظ جذابیّت و تنوّع در عین سادگی از زوایای مختلف طرح
 11. توجّـه به مسائل ایمنی در طرّاحی
 12. سادگی، خلوص و خوانا بودنِ اثر
 13. توجّـه به تجهیزات و مبلمان انتخاب‌شده در طرح شامل کفپوشها، دیوارپوشها، مُـبـل و صندلی، تجهیزات روشنایی و تأسیساتی، تابلوهـا، رنگهـا و سایر موارد مربوطه؛ پس از تدوین این مبانی و تأیید آن توسّط هیئت داوران، دور دوّم مشاهده و بررسی کارهای ارائه­‌شده آغاز و حذف یا راهیابی طرحها به مرحله­‌ی بعدی بر اساس معیارهای فوق‌الذّکر به صورت جمعی توسط هیئت داوران مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت که بدین ترتیب 36 طرح از کلّ 148 طرح طرّاحی داخلی، به مرحله­‌ی بعدی ارتقاء یافتند.

در مرحله­‌ی بعد هر یک از طرح‌های انتخاب شده مورد ملاحظه­‌ی دقیق‌تر و تطبیق نقشه‌ها و جزئیّات با عکسهای ارسالی از یک‌طرف و بررسی ارزشهای طرّاحی از طرف دیگر قرار گرفت. در پایان این مرحله از 36 طرح راه‌یافته به این مرحله تعداد 13 طرح برای مرحله­‌ی نهایی انتخاب شدند.

dsc_0294

تصویر بالا:هیئت داوران در جلسه‌ی داوری مسابقه در خانه‌ی هنرمندان

سرانجام در مرحله­‌ی چهارم، پس از مباحث طولانی و بررسی همه‌جانبه و شناخت دقیق طرح‌های سیزده‌گانه­‌ی منتخب، تعداد 4 طرح به شماره‌های 34، 67، 72، 133 شایسته­‌ی دریافتِ لوحِ تقدیر و یکی از آنها به شماره (34) به لحاظ: 1. فضاسازیِ شفّـاف و هماهنگی مبلمان و تجهیزات با فضای طرّاحی شده؛ 2. استفاده­‌ی مناسب از مصالح؛ 3. هماهنگی و جذّابیّت نمای بیرونی و داخلی؛ 4. حدّاکثـر بهره‌وری از فضای مورد طرّاحی؛ 5. توجّـه به مسائل اقتصادی؛ 6. توجّـه به جزئیّات اجرایی؛ 7. سادگی بیان و خلوص و خوانا بودنِ اثر؛ 8. استفاده­ی مناسب از تجهیزات روشنایی و سرمایش و گرمایش؛ 9. استفاده­ی مطلوب از دیوارپوشها و تأثیرات مناسب رنگ در فضا، از طرف هیئت داوران شایسته­ی دریافت جایزه­ی نخست شناخته شد.

هیئت داوران طرحهای تحویل­‌شده در مورد طرّاحی صندلی را نیز با روش مشابهی به صورت مرحله‌ای مورد قضاوت قرار داد. مبانی و معیارهای عمومی داوری در این بخش از قضاوت علاوه بر فهرست تهیه­‌شده برای داوری طرحهای مربوط به طرّاحی داخلی عبارت بود از:

 1. ابعاد و اندازه‌های استاندارد
 2. راحتی در استفاده از طرح
 3. سـبُـکی
 4. انعطاف‌پذیری و ایستایی

در بررسی اوّلیه­ی طرحهای رسیده، نمونه‌هایی که با آثار شناخته‌شده و آشنا مطابقت داشته و یا بسیار به آنها شبیه بود، از دور رقابت کنار گذاشته شدند. پس از قضاوتِ مرحله‌ای و با در نظرگرفتن معیارهای انتخاب، هیئت داوران سه طرح از مجموعه­‌ی طرحهای طرّاحی صندلی به شماره‌های 2 ، 16 ، 30 را شایسته‌ی دریافت لوح تقدیر و بین این سه طرح به دلیل:

 1. نوآوری
 2. سادگیِ اثر
 3. جزئیّات اجراییِ مناسب
 4. نحوه­‌ی صحیحِ استفاده از مصالح
 5. قابلیّتِ تغییرِ شکل به لحاظ عملکردی به صورتی بسیار ساده

طرح شماره­‌ی (2) را شایسته­‌ی دریافتِ جایزۀ اوّل دانست؛ همچنین به طرّاح توصیه نمود تا با توجّه به تازگی و بدیع ‌بودنِ طرح، امکان تکمیل اثر در جزئیّات انتخاب­‌شده را برای استفاده در تولید انبوه مورد بررسی قرار دهد.

هیئت داوران ضمن قدردانی از ایده­ی برنامه‌ریزی مسابقه­ی طرّاحیِ داخلی توسّط مجلّه­ی هنر معماری و حامیِ محترمِ این مسابقه و تأکید بر سودمندیِ استمرارِ آن در سالهای آینده توصیه می‌نماید تا در مسابقات آتیِ طرّاحی داخلی، فضای زندگی و سکونت، کار، اوقات فراغت، فضاهای نمایشگاهی موقّت و حتّا یکی از عناصر اصلی بناها از لحاظ طرّاحی داخلی به‌­تفکیک و جداگانه به مسابقه گزارده شود. همچنین با توجّه به تعداد نسبتاً زیادِ شرکت‌کنندگانْ مناسبت دارد تا برای هر مسابقه یک کمیته­‌ی فنّی متناسب با حجم و وسعتِ موضوع مسابقه تشکیل و قبل از قضاوت در صورت امکان ضمن بازدید از طرحهای شرکت‌کننده، با تطبیق طرحهای مذکور با اهداف مسابقه و بررسی نقشه‌های کاملِ طرح، اطّلاعاتِ لازم را استخراج و در اختیار داوران قرار دهد.

dsc_0336dsc_0369

هیئت داوران در خاتمه سه شرکت گروه طرّاحی سون، شرکت ایتال فوم و شرکت لیو تاب را که در امر طرّاحی داخلی و تولید صندلی در کشور فعّالیت می‌نمایند و در این مسابقه نیز حضوری فعّال داشته‌اند، شایسته­‌ی تقدیر می­داند.