کمک به ساخت مدرسه در اوچ‌دره(آذربایجان غربی)

صفحه اصلی/امور انسان دوستانه/کمک به ساخت مدرسه در اوچ‌دره(آذربایجان غربی)