حضور در کتاب حداقل به 4 صفحه نیاز دارد. هنرمعماری برای تمامی آثار منتخب حاضر در این کتاب، حداقل 2 صفحه‌‌ بصورت رایگان چاپ خواهد نمود. دو صفحه‌ی بعدی بر عهده‌ی دفتر معماری و طراحان پروژه است. بنابراین با استفاده دکمه  + و _ به تعداد صفحاتی که قصد حضور در کتاب دارید بیافزایید و در نهایت دکمه افزودن را جهت پرداخت نهایی بزنید. تعداد صفحات در نهایت با صفحات اهدایی هنرمعماری باید عددی زوج باشد.

 

هنرمعماری پس از واریز وجه طی تماس تلفنی با شما ، جزئیات را نهایی و یک فقره قرارداد رسمی ارسال خواهد نمود. در خاتمه واحد انتشارات هنرمعماری برای دیافت اطلاعات پروژه با شما مکاتبه خواهد نمود.