هنر معماری 44

هنر معماری 44

در انبار موجود نمی باشد

 

ویژه‌ی نخستین دوره‌ی جایزه‌ی ساختمان سال ایران

 

فصلنامه‌ی هنرمعماری، شماره‌ی ۴۴،(بهار ۱۳۹۶)

در این شماره علاوه بر ادامه‌ی پرونده‌های پیشین(مانند یادگارهای معماری پارسیان)، به معرفی نخستین دوره‌ی جایزه‎ی ساختمان سال ایران، روند داوری، معرفی برنده و پوشش خبری این رویداد تاریخ‌ساز در معماری ایران پرداخته شده است. ما در این شماره بر حوزه‌ی مورد علاقه‎ی خود، یعنی نقد معماری نیز بیش از پیش تأکید کرده‌ایم.

در این شماره از هنر معماری همچنان به ترجمه و تألیف مقالات مرتبط با آداب و فنون جهانی نقد اقدام ورزیده‌ایم و برای تکمیل پروژه‌ی خود به حوزه‌ی عملی نقد نیز وارد شده‌ایم. علاوه بر نقد آثار کمتر دیده شده از علی‌اکبر صارمی و کوروش فرزامی ، جدیدترین اثر سهراب رفعت و همکاران او نیز در این شماره پس از بازدید حضوری ما و یکی معماران کشورمان، مورد نقد چندوجهی قرار گرفته است و به رسم هنر معماری، پاسخ رفعت به این نقدها نیز منتشر شده است.

توضیحات

فهرست مجله را در اینجا بخوانید!


fehrest-final44