بسته‌ی کتابهای مشاهیر خارجی شامل کتابهای:

1- فرانک لوید رایت

2- سانتیاگو کالاتراوا

3- میس واندرروهه

4- ماریو بوتا