تخفیف ۳۰ درصدی

صفحه اصلی/تخفیف ۳۰ درصدی
 • خرید این شماره از هنرمعماری به علت فروش هر 6000 نسخه‌ی آن به اتمام رسیده است.

  برای مشاهده‌ی آرشیو آنلاین سی شماره‌ی نخست فصلنامه‌ی هنرمعماری به وبسایت هنر معماری آنلاین مراجعه نمائید.

 • چاپ و فروش این کتاب تمام شده است!

 • چاپ و فروش این کتاب تمام شده است!

 • خرید این شماره از هنرمعماری به علت فروش هر 6000 نسخه‌ی آن به اتمام رسیده است.

  برای مشاهده‌ی آرشیو آنلاین سی شماره‌ی نخست فصلنامه‌ی هنرمعماری به وبسایت هنر معماری آنلاین مراجعه نمائید.

 • شوادون ۹

  دوفصلنامه علمی-تخصصی-دانشجویی معماری و شهرسازیانجمن علمی دانشجویی معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولبهار و تابستان ۹۴ / سال ششم / شماره ۹ / قیمت: ۶۰۰۰ تومان موضوع این شماره: معماری در بستر شهریjeld-jolo-9فهرست مطالبهشتی/ سخن نخست/ مسعود نصیرگلیدهلیز/ معماری و شهر/ مرضیه اسلامیمیانسرا/ گفتگو با دکتر منصور فلامکی/ آموزش معماری/ محسن قمشی/ سید محمد امین شاهرکنیتاثیر زمان بر فضاهای تجمع شهری/ محمدحسین برناد/ مسعود نصیرگلیتاثیر نورپردازی در حیات شبانه ی فضاهای عمومی شهر/ رضوان هویدایی/ سارا شرافتآسیب شناسی مبادی ورودی شهرهای ایران/ آسیه شریفی دارانی/ مهدیه سادات موسویمصاحبه با دکتر نورمحمد منجزی/ معماری و طراحی شهری/ حسن بزاز زاده/ جمیله مجیدزادهjeld-posht-9شوادون/ پیشینه شهر و دانشگاه گندی شاپور در دوران باستان/ بهجت موسویتعیین ضوابط و معیارهای طراحی ایستگاه تاکسی جهت کنترل تداخل حرکت سواره و پیاده در فضاهای شهری/ فرشته شیرالی/ سنا سرخ پوشآسیب شناسی پارکینگ‌های عمومی/ فرشته ساکی/ سعیده اسدی قجرلوهنرهای مردمی در فضاهای شهری/ نیلوفر رحیمی پور/ علی مدرس اسفه/ محمدرضا قاسمیمیدان گردهمایی/ زهرا لطفی/ نفیسه نیکوبینبررسی معیارهای کیفیت فضایی در میدان/ پوریا کاظمی/ نیلوفر نیکروان/ فاطمه قپانچیانراهکارهای ایجاد و حفظ سرزندگی شکل گرفته توسط مردم با استفاده از رویکرد c.p.t.e.d/ مازیار شادپورمناسب سازی فضاها و معابر شهری برای معلولین/ نسترن جانکی/ سهیلا سعیدیگزارش از هشتمین جشنواره ملی حرکت/ علی مدرس اسفهگزارش کارگاه اسکیس/ معین داوودی مکیگزارش همایش معماری و موسیقی/ نفیسه نیکوبینویژه نامه شوادون ۱۰فراخوان عکس شوادون ۹/ محمد مهدی سخنور/ فردوس سودانی
 • شوادون ۱۰

  دوفصلنامه علمی-تخصصی-دانشجویی معماری و شهرسازیانجمن علمی دانشجویی معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولphoto_2016-12-16_18-19-12پاییز و زمستان ۹۵ / سال هفتم / شماره ۱۰/ قیمت: ۷۰۰۰ تومانموضوع این شماره: آموزش معماری- نگرش ها و محیط های یادگیری فهرست مطالبهشتی/ سخن نخست/ علی مدرس اسفهدهلیز/ آموزش معماری و محیط های آموزشی/ مرضیه اسلامیمیانسرا/ گفتگو با دکتر حمید ندیمی/ خلاقیت و آموزش معماری/ مهندس حسن سواری/ مهندس محسن سمیعی/ مهندس حسنی صالحیشوادون/ تاریخ جندی شاپور/ مهندس سید محمد امین شاهرکنیمحیط‌های یادگیری (سازنده گرا)/ مهندس رضا قدردان قراملکیخلاقیت در روند طراحی معماری/ مهندس بهناز صفرعلی نجارتاثیر ادراک محیط بر روند طراحی/ مهندس مریم بیگدلی/ نفیسه نیکوبینمصاحبه با دکتر الهام رضوی/ مدرسه معماری/ مهندس مسعود قاسمیپارامترهای محیط آموزشی/ مهندس سارا نیکنام/ محمدرضا قاسمیطراحی مشارکتی/مهندس آذین میرزاوند/ محمد اسدیبررسی تطبیقی نظام آموزشی معماری ایران و ایتالیا/ علی بیرانوند/ مهندس سروش صفایی/ حامد مرادیارزیابی و بررسی شیوه نوین در آموزش دروس مرتبط با سازه در رشته معماری/مهندس مجتبی بذرافشانگزارش از نهمین جشنواره ملی حرکتسفرنامه یزد/ فاطمه قپانچیانگزارشی از نشست و کارگاه تخصصی طراحی در بافت های تاریخی با تاکید بر هویت فرهنگی/ مهندس جمیله مجیدزادهمصاحبه با احسان قفل ساز برترین رتبه کنکور ۹۵ کارشناسی ارشد موسسه پردیس معماریفراخوان مقاله شوادونفراخوان عکس شوادونفهرست عوامل شوادون ۱۰: شورای سیاست گذاری: دکتر محمد مهرکی زاده، دکتر حمیدرضا شایان، دکتر عبدالرحمن دیناروند، دکتر محسن تابان، دکتر کوروش مومنی، دکتر محمد دیده بان، دکتر علیرضا قلی نژاد، مهندس شهاب بهرامی نژاد، مهندس علیرضا توکلی، مهندس محمد حیدری، مهندس سید محمد امین شاهرکنی، مهندس مسعود نصیرگلیمدیرمسئول: علی مدرس اسفهسردبیر: مرضیه اسلامیهیئت تحریریه: مهندس رضا قدردان قراملکی/ مهندس بهناز صفر علی نجار/ مهندس مریم بیگدلی/ مهندس سارا نیکنام/ مهندس آذین میرزاوند/ مهندس مجتبی بذرافشان/ مهندس جمیله مجیدزاده/ مهندس سروش صفایی/ علی مدرس اسفه/ محمد اسدی/ عبدالرحیم منیعی/ علی بیرانوند/ مهدیار سپهر/ محمدرضا قاسمی/ فاطمه قپانچیان/ نفیسه نیکوبین/ فریما صحراییان جهرمی/ نرگس عیسی پور/  علی رضاخاکسار/ حامد مرادیویراستاران: ویدا محمدی خراسانی/ فرناز مداوا/ راضیه رضادوست دزفولیمشاوران علمی: دکتر محسن تابان/ دکتر عبدالرحمن دیناروندمشاوران مدیر مسئول: مهندس مسعود قاسمی/ مهندس محمدحسین برنادنمونه خوانان: مهندس حسن بزاز زاده/ مهندس مینا ابراهیمینمونه خوان گرافیک: مهندس محمد حسین فلاحیمدیرگروه گرافیک و صفحه آرایی: عبدالرحیم منیعیگروه گرافیک و صفحه آرایی: امین وحدانی/ مرضیه بهنام/ نادیا عچرشترجمه: مهندس سید احمد میرقاسمی/ پرنیان پروین/ مائده فریدونیمدیر داخلی: محمد اسدیامور اجرایی: مهرداد خمیسه/ مائده فریدونیروابط عمومی: محمد پاک نژاد/ امیر حسین اژدری/ سارا حسینیسایر همکاران: محمد مهدی زیدآبادی نژاد/ هانیه موسوی/ سارا هاشمی/ مهدی مرادآباد/ پرستو ورشوساز/ طیبه امینی‌نیا/ ابوالفضل سلیمانی/ شکوفه شاه‌حیدرحامیان مالی:  دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول/ شهرداری دزفول/ موسسه پردیس معماری