جایزه‌ی ساختمان سال 2019-03-12T22:58:45+00:00

با حمایت انحصاری شرکت مبلمان گالستیان

http://www.galstian-furniture.com/

کانال تلگرام رسمی جایزه

دبیرخانه‌ی دائمی جایزه

تهران، خیابان شــهیــد مفتح (شمالی)، پایین‌ تر از خیابان شـهیــد مطهری، خیابان

زهره، خیابان قابوسنامه، پلاک ۱، طبقه‌ ی همکف، واحد ۶، دفتر مرکزی هنرمعماری

صندوق پستی: ۸۴۹۱ – ۱۵۸۷۵  تلفن: ۸۸۳۴۲۹۶۱ -۸۸۳۴۲۹۶۰

www.AOA.ir

aoaholding@Gmail.com

AOA Instagram: @Honare_Memari

AOA TELEGRAM: @AOAonlineIR