جایزه‌ی ساختمان سال ۱۳۹۷/۸/۲۲ ،۰۸:۲۶:۵۲ +۰۰:۰۰

با حمایت انحصاری شرکت رویا طرح داخلی
تأمین کننده‌ی پوشش‌های کف و دیوار

LOGOROYAFOOTER1

www.RoyaCo.com

کانال تلگرام رسمی جایزه

دبیرخانه‌ی دائمی جایزه

تهران، خیابان شــهیــد مفتح (شمالی)، پایین‌ تر از خیابان شـهیــد مطهری، خیابان

زهره، خیابان قابوسنامه، پلاک ۱، طبقه‌ ی همکف، واحد ۶، دفتر مرکزی هنرمعماری

صندوق پستی: ۸۴۹۱ – ۱۵۸۷۵  تلفن: ۸۸۳۴۲۹۶۱ -۸۸۳۴۲۹۶۰

www.AOA.ir

aoaholding@Gmail.com

AOA Instagram: @Honare_Memari

AOA TELEGRAM: @AOAonlineIR