تمدید مهلت ارسال آثار به کتاب سال معماری معاصر ایران تا ۲۸ مهر

ارسال آثار به کتاب سال معماری معاصر ایران تا ۲۸مهر تمدید شد.

۱۳۹۷/۷/۸ ،۰۶:۰۵:۰۴ +۰۳:۳۰ مهر ۸ام, ۱۳۹۷|اخبار هنر معماری|