نمایشگاه آثار برتر معماری ایران ۹۵-۹۳ ۱۳۹۷/۶/۲۳ ،۰۵:۴۳:۳۵ +۰۰:۰۰

نمایشگاه آثار منتخب کشور در

دومین دوسالانه ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران(۱۳۹۵-۱۳۹۳)

بخش معماری

بخش معماری داخلی

بخش شهرسازی