شورای مشاوران عالی هنرمعماری

دکتر ایرج اعتصام

ایرج اعتصام

دکتر سیروس باور

سیروس باور

دکتر سیاوش تیموری

سیاوش تیموری

دکتر علی‌اکبر صارمی

علی‌اکبر صارمی

ما هنرمعماری هستیم!

شیوا آراسته

سپیده ابراهیمی مهر

سودا ابوترابی

امیر بانی‌مسعود

فرامرز پارسی

پگاه پایه‌دار اردکانی

پدرام جعفربیگی

کوروش حاجی‌زاده

مینا حنیفی‌واحد

علی خادم‌زاده

شهریار خانی‌زاد

سارا رحیمی

علیرضا سیداحمدیان

بیژن شافعی

عاطفه طاهری

رضا مفاخر

رضا نجفیان

محیا یزدان‌پرست