شورای مشاوران عالی هنرمعماری

 

 

 ‌با گرامیداشت یاد و خاطره‌ی استاد ارجمند و یاور همیشگی‌مان

علی اکبر صارمی: معلم اخلاق

دکتر سیروس باور

سیروس باور

دکتر ایرج اعتصام

ایرج اعتصام

دکتر سیاوش تیموری

سیاوش تیموری

شهرام گل‌امینی

ما هنرمعماری هستیم!

شیوا آراسته

سپیده ابراهیمی مهر

سودا ابوترابی

امیر بانی‌مسعود

پگاه پایه‌دار اردکانی

پدرام جعفربیگی

کوروش حاجی‌زاده

نگار حکیم

مینا حنیفی‌واحد

علی خادم‌زاده

شهریار خانی‌زاد

سارا رحیمی

علیرضا سیداحمدیان

بیژن شافعی

عاطفه طاهری

رضا مفاخر

محیا یزدان‌پرست