شورای مشاوران عالی هنرمعماری

 

 

 ‌با گرامیداشت یاد و خاطره‌ی استاد ارجمند و یاور همیشگی‌مان

علی اکبر صارمی: معلم اخلاق

دکتر علی‌اکبر صارمی
دکتر سیاوش تیموری

سیاوش تیموری

دکتر ایرج اعتصام

ایرج اعتصام

وحید قبادیان

شهرام گل‌امینی

ما هنرمعماری هستیم!

ساناز افتخارزاده

علی اصغرزاده

محسن اکبرزاده

علی اکبری

سپیده ابراهیمی مهر

نگار حکیم

علی خادم‌زاده

شهریار خانی‌زاد

سارا رحیمی

سید محمدباقر طباطبائی

اشکان قشقائی

فرید قاسمی

علیرضا سیداحمدیان

علیرضا کریمی کلور

الهام کشاورزی

علیرضا مشهدی میرزا

مهشید معتمد

رضا مفاخر

وانایر میرزایی

مرتضی نیک فطرت