نمایشگاه آثار نقد ارسالی به دبیرخانه‌ی چهارمین دوسالانه‌ی ملی معماری و شهرسازی ایران

نقدهایی که مورد تایید هیئت تحریریه قرار بگیرند به صورت کامل در دانشنامه هنرمعماری منتشر خواهند شد.

اثر رضا کشاورز نوروز پور

اثر سروش عاملی بافنده

اثر مریم حسینی

اثر مژگان صفری

اثر منصور کرم زاده شیرانی

اثر فاطمه حکمت پناه دهکردی

اثر مریم طراویان

اثر غزاله معین زاده و منصور کرم زاده شیرانی

اثر منصور کرم زاده شیرانی

اثر غزاله معین زاده و منصور کرم زاده شیرانی

اثر غزاله معین زاده و منصور کرم زاده شیرانی

اثر سهیل افشار

اثر جواد ایرجی

اثر جواد ایرجی

اثر سحر سلیمی

اثر سمیرا سالاری

اثر سمیرا سالاری

اثر کیمیا السادات طبیب زاده

اثر رضا شجاعی

اثر کیمیا السادات طبیب زاده

اثر رضا شجاعی

اثر پدرام و نازلی جعفر بیگی

اثر فتانه فرمانی

اثر فتانه فرمانی

اثر احسان طهماسبی

اثر حبیب الله طالبی