مدیریت برگزاری مسابقات و جوایز معماری 2019-03-08T23:55:14+00:00

این بخش چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

ما مسابقات مدنظر شما را برگزار می‌کنیم. این مسابقات می‌توانند شامل طراحی بناها یا سنجش توانهایی‌های معماران باشد.

این بخش، محصول فعالیت مداوم و تجربه‌اندوزی واحد پژوهش و پیشبرد هنرمعماری است. ما

مزایای سپردن کار به ما چیست؟

+ حضور در زیست بوم معتبر برند ما
+ برخورداری از خدمات رسانه‌ایی کامل
+ حضور در تنها رسانه‌ی چاپی و آنلاین تخصصی معماری کشور
+ شانس چاپ آثار برندگان، مصاحبه‌ها و گزارش مسابقه در مجله‌ی هنرمعماری بعنوان پرتیراژترین و فراگیرترین رسانه‌ی چاپی معماری ایــران
+ حضور سریع در فضای مجازی به کمک وبسایتخبری هنرمعماری آنلاین
+ حضور در تنها اپلیکیشن تخصصی معماری کشور
+ امکان تبدیل آثار به کتاب توسط بخش انتشارات هنرمعماری

تماس با ما