آثار برتر کشور در سومین دوسالانه معماری ایران (1397-1395)

نام پروژه: ساختمان نظام مهندسی هشتگرد کرج

طراح اصلی: علع رضا اسفندیاری، زهرا آقا‌محمدی، هیلدا هوش‌دار طهرانی

همکاران طراح: محمد‌رضا اسفندیاری

شرکت یا گروه طراحی: دفتر معماری دال

پست الکترونیکی:

daalarchitecturestudio@gmail.com

وب‌سایت:

www.DAALSTUDIO.com

زیر‌بنا: 1450 متر‌‌مربع

      تاریخ شروع و اتمام پروژه: 1395

آدرس پروژه: هشتگرد، فاز 1، میدان شهرداری، بلوک 15

مبانی نظری:

پرسش آغازین ما در طراحی این مجموعه چگونگی ایجاد محیطی مناسب برای کار بود، محیطی که ضمن داشتن نورمناسب و تهویه و دمای خوب سبب افزایش حس تعلق کارمندان به فضا و افزایش بهره وری و در نتیجه توسعه پایدار فضای اداری شود.

ایده اصلی ما این بود که با بهره گیری از دیاگرام حیاط مرکزی ضمن کنترل نورهای شدید و مزاحم شرق و غرب بتوانیم فضایی با حس مکان معماری ایران و در عین حال مدرن،با در نظر گرفتن نیازهای زیستی انسان طراحی کنیم.

برای بهره گیری از نور شمال ابتدا از سمت شمال زمین عقب نشینی کردیم، سپس با ایجاد حیاط مرکزی نور مناسب را به مرکز ساختمان هدایت کردیم، بهره گیری از حیاط مرکزی ضمن پاسخ به نیازهای اقلیمی و عملکردی عاملی نظم دهنده به فضاهای مورد نیاز می باشد، ورودی اصلی پروژه از ایده ایوان بزرگ بهره گرفته است.که در معماری تاریخی ما از جمله در ایوان مداین نمونه هایی از آن را می توان یافت.

با ایجاد تراس های مختلف در طبقات سعی شده تا ضمن ایجاد فضایی نیمه باز،فضایی سبز و دلنشینی برای ایجاد تعاملات بیشتر بین کارمندان و ایجاد حس تعلق به فضا برای آن ها ایجاد شود.

گالری تصاویر این پروژه