نمایشگاه آثار منتخب کشور در

سومین دوسالانه ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران

(1397-1395)

تقدیرشدگان

رستوران آدرس 

شرکت زمزدی و همکاران

خانه‌ی امینی

دفتر کلوان

ویلای رج

دفتر معماری آفرینش طرح پایدار

ایستگاه متروی ترمینال جنوب

گروه طراحی سپیدار

ویلای خطی

امید آذری و جفعر لطف الهی

ویلای همسو

امید آذری و جفعر لطف الهی

پاویون درنگ 

گروه معماری اشعری و همکاران

منتخبین

آپارتمان قیصی‌زاده 

گروه معماری اشعری و همکاران

نظام مهندسی هشتگرد

دفتر معماری دال

ایستگاه متروی میدان ساعت

گروه معماری کانی سواران

گالری طلای بانکی

عادل خراسانی زاده و محسن خزدوز

سردر دانشگاه فناوری قوچان

دفتر فرآیند تجربی ادراک

خانه‌ی اردیبهشت

مهندسان مشاور فرم

ویلای همند

استودیوی معماری نوآور