جشنواره طراحی داخلی ایران، یکی از بزرگترین رویدادهای مرتبط با معماری و دکوراسیون داخلی در ایران است که هرساله توسط مؤسسه هنرمعماری برگزار می‌گردد.