معمار سال ایران 1394 ۱۳۹۷-۶-۲۵ ۰۳:۱۱:۲۹ +۰۰:۰۰

معمار سال ایران 1394

پویا خزائلی پارسا

به پاس ابداع در روش‌های اجرا و خدمات بشردوستانه