نشان معمار سال ایران

برندگان نشان معمار سال ایران

پویا خزائلی پارسا
پویا خزائلی پارسامعمار سال ایران(۱۳۹۴) | مفتخر به دریافت نشان ویژه‌ی رویداد و چاپ عکس بر روی جلد فصلنامه‌ی هنرمعماری
به پاس ابداع در روش‌های اجرا و خدمات بشردوستانه از طریق معماری
اطلاعات بیشتر در فصلنامه‌ی هنرمعماری، شماره‌ی ۳۸(پاییز ۱۳۹۴)
گروه معماری دوران تحول
گروه معماری دوران تحولمعمار سال ایران(۱۳۹۵) | مفتخر به دریافت نشان ویژه‌ی رویداد و چاپ عکس بر روی جلد فصلنامه‌ی هنرمعماری
آقایان بیژن شافعی، ویکتور دانیل و سهراب سروشیانی
به پاس سال‌ها ریشه‌سازی هویتی و فرهنگی برای یک ملت
اطلاعات بیشتر در وبسایت گروه معماری دوران تحول به آدرس http://architecture-oct.com/
و فصلنامه‌ی هنرمعماری، شماره‌ی ۴۲(پاییز ۱۳۹۵)