علیرضا خدابخشی شلمزاری ۱۳۹۷/۷/۲۰ ،۰۰:۲۹:۱۵ +۰۰:۰۰

برندگان مسابقه ملی طراحی اکو‌کمپ در بندر تاریخی کنگ

طراح اصلی: علیرضا خدابخشی شلمزاری

همکاران طراح: مهدی توکلی، عرفان شفیعی، سید حسین هاشمی‌پور، مهدی ارژمند، مصطفی حقیقی

شرکت یا گروه طراحی: استودیو طراحی ساین

پست الکترونیکی:

 arzhmand.mahdi@gmail.com

تلفن: ۳۲۲۵۱۶۳۴-۰۳۱

http://aoa.ir/wp-content/uploads/2018/10/Proposal.pdf

دانلود مطالعات پروژه