از سیزده طرح برتر بخش طراحی داخلی

ساختمان مسکونی در قیطریه

شهره فتحی زاده


نام پروژه: ساختمان مسکونی در قیطریه

طرّاح پروژه: شهره فتحی­زاده

مکان: تهـران، قیـطریه

مساحت: 122 متر مربّع

تاریخ تکمیل پروژه: 1386

ساختمان بازسازی شده، یکی از واحدهای یک مجموعه­ی 6 واحدی در نزدیکی پارک قیطریه است. این ساختمان در سال 1356 تکمیل شد. واحدی که طرّاحی پروژه‌ی نوسازیِ آن به ما سپرده شد، در طبقه­ی اوّل در ضلع جنوبی ساختمان و برروی پارکینگ قرار دارد و از سال 1358 تا زمان شروع بازسازی، سال 1386، مسکونی بوده که خانواده‌هایی که در دوره‌های مختلف در این واحد ساکن بوده‌اند، با توجّه به سلایق و نیازهای خود تغییرات نامناسبی را در فضای داخل آپارتمان به‌وجود آورده بودند. در زیرْ فهرستی از امکانات و مشکلات طرح آمده است.

مشکلات موجود در نحوه­ی قرارگیری فضاها:

 •  موقعیّت نامناسب دسترسی به بخش خصوصی فضای زندگی
 •  موقعیّت نامناسب سرویسهای بهداشتی
 •  موقعیّت نامناسب فضای زندگی در بخش عمومی
 •  عدمِ شفّافیّت فضا
 •  وجود تزئینات نامناسب
 •  اجرای غلط تأسیسات برقی، مکانیکی و غیره

امکانات موجود در ساختمان:

 •  ارتباط با دو معبر جنوبی و شرقی
 •  وجود درختان چنار به لحاظ دید از داخل
 •  اسکلت فلزّی سازه
 •  آزاد بودن کف به منظور ایجاد تغییرات در تأسیسات ساختمان
 •  امکان تخریب و تغییر در پارتیشنهای داخلی
 •  امکان ایجاد سقفهای کاذب با توجّه به ارتفاع کف تا سقف

با در نظر گرفتن این امکانات و مشکلات، طرّاح تصمیم گرفت ضمن تخریب کلّیه‌ی دیوارهای داخلی و کف و سقفهای کاذب یک فضای یکپارچه برای طرّاحی مجدّد فراهم آورد. ایده‌ی اصلی طرح، علاوه بر ایجاد سازمان فضایی مناسب در عملکردهای یک واحد مسکونی، از یک سو ایجاد گشایش در فضا و شفّاف نمودن آن و از سوی دیگر توجّه به جلوه بخشیدن و آزاد کردن عناصر ساختمان مثل کفـها، جداکننده‌ها، سقفـها و تأسیسات و تجهیزات بوده است. باید توجّه داشت که اینگونه بازسازیها در ایجاد کیفیّت مناسب زندگی در یک ساختمان با قدمت نزدیک به 40 سالْ هم از نظر اقتصاد خانواده و هم در مقیاس بزرگتر به لحاظ اقتصاد ملّی در بخش ساختمان بسیار مهمّ است چراکه عُمر مفید ساختمان را به مقدار چشمگیری افزایش می‌دهد. نهایتاً طرّاحی و بازسازی در مراحل زیر صورت گرفت:

 •  جانمایی اتاقهای خواب در یک بخش به عنوان فضای خصوصی یک واحد مسکونی
 •  ایجاد سرویسهای بهداشتی مناسب برای هر یک از اتاقهای خواب
 •  ایجاد دسترسی مناسب به محدوده­ی اتاقهای خواب از طریق پیش‌بینی جداکننده‌های سبُک وچند منظوره­ی مناسب (مانند کتابخانه و رختکن)
 •  ایجاد تغییرات در سقف محدوده­ی ارتباطی به بخش خصوصی از طریق تعبیه‌ی قوس و منحنی در سقف
 •  آزاد نمودن سقفها از پارتیشنها

• ایجاد فضایی یکدست جهت بخشِ عمومی و ایجاد فضای ترکیبی برای استفاده‌های خاصّ مانند فضای اختصاصی تماشای تلویزیون، فضای استفاده از کتابخانه، فضای نشیمن و پذیرایی و استفاده از آشپزخانه‌ی نزدیکِ ورودی و بخش نهارخوری

به دلیل مساحتِ کمِ این واحد مسکونی سعی گردید به منظور افزایشِ وسعت دید، ضمن آزاد کردن سقفها و پارتیشنها، از مصالحِ برّاق و صیقلی مانند فولاد ضدِّزنگ، آئینه، شیشه‌های خاص، کفِ یکپارچه از سنگِ مصنوعیِ سفید و تعبیه­ی شبکه‌ی روشنایی مستقیم و غیرمستقیم استفاده شود که درخشندگی و تلألوی آنها بر روی مصالحْ فضا را زیباتر جلوه می‌دهد. مصالح انتخاب شده و تابشِ نورِ روز و نور مصنوعی در شب ضمن ایجاد رنگ مناسب به دلایل ترکیبی و ویژگی سقفـها، کفـها، پارتیشنها، حجمها و جنس مصالح، پرسپکتیوهای مناسب و بسیار متنوّعی را ایجاد نموده است. لازم به ذکر است که دقّت و توجّه زیادی در اجرای جزئیّات صورت گرفته که در کیفیّت امر بازسازی تأثیر زیادی داشته است.

 

ارتباط با طراح

آدرس:تهران،قیطریه‌ی شمالی،کوچه‌ی شعله،پلاک2،واحد1

تلفن:88672100

موبایل:09121964989

پست الکترونیکی:SHFATHIZADEH@YAHOO.COM