ارسال آثار جهت بررسی

  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    لطفا پروژه‌ی صفحه بندی و طراحی شده همراه با مبانی نظری پروژه خود را به صورت یک فایل PDF ده صفحه‌ای با حجم حداکثر 8 مگابایت بارگذاری نمایید.